Soci

25,00€
  • 50€ / Curs, si la inscripció es fa el 1r trimestre. (setembre)
  • 40€ / Curs si es fa el 2n trimestre. (gener)
  • 25€ / Curs si es fa el 3r trimestre. (abril)
La quota de soci et dona dret durant el curs, a l'assistència de totes les conferències que organitza l'Aula. 
També a l'assistència de les sortides culturals, previ pagament del seu cost.
Per donar-te d'alta com a soci has d'emplenar aquest formulari amb les teves dades.
Moltes gràcies.
Veure descripció sencera

Necessitem el vostre correu electrònic per identificar-vos.